Skip to content

A vállalati stratégia alkotás eszközei: IE, GSM, TOWS, SPACE, BCG és CPM 

A dinamikus üzleti környezetben a vállalatoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a piaci változásokhoz és megerősíteniük stratégiai pozícióikat. A hatékony stratégiai tervezés elengedhetetlen a hosszú távú siker biztosítása érdekében. Míg előző bejegyzésünkben bemutattuk a stratégia kialakításához szükséges bemeneti adatok elkészítéséhez szükséges eszközöket, ebben a részben bemutatjuk a stratégiai menedzsment legfontosabb eszközeit és modelleit, mint az IE mátrix, a Grand Strategy Matrix (GSM), a TOWS analízis, a SPACE mátrix, a BCG mátrix és a Competitive Profile Matrix (CPM). Ezek az eszközök nyújtanak támaszt a vállalatoknak abban, hogy értékeljék belső erőforrásaikat és külső környezetüket, meghatározzák a szükséges stratégiai lépéseket, és versenyelőnyre tegyenek szert a piacon. A következő szakaszokban részletesen elemezzük mindegyik modellt, és bemutatjuk, hogy miként alkalmazhatják őket a vállalatok a gyakorlatban, a stratégiai döntéshozatal folyamatában. 

IE Mátrix

Az IE (Internal-External) mátrix egy integrált eszköz, amely összekapcsolja a szervezet belső képességeinek és külső környezeti tényezőinek értékelését. A módszer az Internal Factor Evaluation (IFE) és External Factor Evaluation (EFE) eredményeit használja fel, amelyek segítségével ábrázolja a szervezet aktuális stratégiai pozícióját. Az IE mátrixot gyakran használják arra, hogy meghatározzák, milyen stratégiák lehetnek a legcélravezetőbbek a vállalat számára. A mátrix x tengelye az EFE összegzési eredményeit mutatja, míg az y tengelyen az IFE eredményei jelennek meg, így a két dimenzió metszéspontjaiban különböző kvadránsok alakulnak ki. Ezek a kvadránsok ajánlásokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a szervezet milyen stratégiai lépéseket tegyen: növekedjen, tartsa meg jelenlegi pozícióját, vagy vonuljon ki bizonyos területekről. 

GSM Mátrix (Grand Strategy Matrix)

A Grand Strategy Matrix (GSM) egy átfogó módszer, amelyet a stratégiai tervezés során használnak a vállalatok, hogy meghatározzák a legmegfelelőbb stratégiákat az alapján, hogy hol helyezkednek el a piaci versenyképesség és a piaci növekedés dimenzióiban. A GSM mátrixot az 1980-as években fejlesztették ki, mint az üzleti stratégia egyik modelljét, amely segíti a vállalatokat a környezeti és versenyképes változók alapján történő stratégiai döntéshozatalban. 

A mátrix négy kvadránsból áll, mindegyik különböző stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg a vállalatok számára. Az első kvadráns azokat a vállalatokat célozza, amelyek erős piaci pozícióval és magas növekedési potenciállal rendelkeznek, itt általában agresszív növekedési stratégiákat javasol. A második kvadránsban a piaci pozíció erős, de a növekedési potenciál alacsony, itt a diverzifikáció és a piaci behatolás lehet a fókusz. A harmadik kvadránsba azok a vállalatok kerülnek, amelyek gyengébb piaci pozícióval, de magas növekedési lehetőségekkel rendelkeznek; itt a visszavonulás vagy a fordulóponti stratégiák lehetnek ajánlottak. Végül a negyedik kvadránsban a piaci pozíció is gyenge, és a növekedési potenciál is alacsony, itt a kivonulás vagy az átszervezés javasolt a vizsgált piacról. 

A GSM használata lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy objektív alapon értékeljék helyzetüket, és stratégiai döntéseiket a piaci környezetük valós adottságaihoz igazítsák. Ez a modell segít a vállalatoknak abban, hogy proaktívan kezeljék a piaci kihívásokat és kihasználják a rendelkezésre álló lehetőségeket. 

TOWS Mátrix

A TOWS mátrix egy stratégiai elemző eszköz, amelyet Heinz Weihrich dolgozott ki, a hagyományos SWOT-analízis továbbfejlesztéseként. A TOWS mátrix célja, hogy konkrétabban összekösse a SWOT-analízisben azonosított erősségeket, gyengeségeket (Strengths, Weaknesses), lehetőségeket és fenyegetéseket (Opportunities, Threats) a stratégiai döntéshozatali folyamattal. Ezáltal a vállalatok nem csak felmérik a belső és külső tényezőket, hanem aktív stratégiákat is kidolgozhatnak azok alapján. A TOWS mátrix bemeneti adatai az IFE és EFE elemzések tényezői lehetnek.

A TOWS mátrix négy kvadránsba sorolja ezeket a tényezőket: 

SO stratégiák (Strengths-Opportunities): Kihasználják a vállalat erősségeit a piaci lehetőségek megragadására. Például, ha egy vállalat rendelkezik erős technológiai kapacitással és növekvő piaci igény mutatkozik az innovatív termékek iránt, akkor az SO stratégia arra összpontosíthat, hogy piacvezetővé váljon az új technológiai termékek terén. 

ST stratégiák (Strengths-Threats): Ezek a stratégiák a vállalat meglévő erősségeit használják fel a külső fenyegetések kezelésére. Például, ha egy vállalat erős márkaértékkel rendelkezik, akkor ezt az erősséget használhatja fel a versenytársak piaci bejövetelének ellensúlyozására. 

WO stratégiák (Weaknesses-Opportunities): Ez a szektor a vállalat gyengeségeit veszi alapul, de lehetőségeket kínál azok leküzdésére. Például, ha egy vállalat gyenge disztribúciós hálózattal rendelkezik, de lehetősége van egy erős logisztikai partnerrel való együttműködésre, akkor ez a stratégia javíthatja a piaci elérhetőséget. 

WT stratégiák (Weaknesses-Threats): Ez a kvadráns a vállalat gyengeségeire összpontosít, amelyek súlyosbíthatják a külső fenyegetéseket. WT stratégiák kidolgozása során a vállalatok azonosítják azokat a területeket, ahol védekezési vagy kivonulási lépésekre van szükség, hogy minimalizálják a fenyegetések negatív hatásait. 

A TOWS mátrix segít a vállalatoknak abban, hogy stratégiai terveiket proaktívan alakítsák ki, reagálva a változó piaci körülményekre és kihasználva az adódó lehetőségeket. Ez az eszköz különösen hasznos lehet azon vállalatok számára, amelyek szeretnék optimalizálni erőforrásaik felhasználását és javítani versenyképes pozícióikat a piacon. 

SPACE Mátrix (Strategic Position and Action Evaluation)

A SPACE mátrix egy stratégiai tervezési eszköz, amely a vállalatok külső és belső tényezőinek komplex értékelésére szolgál, segítve őket a megfelelő stratégiai irány meghatározásában. Ez a modell szintén négy dimenzió mentén értékeli a vállalatot: Piaci versenyképesség (Competitive Advantage), Piaci stabilitás (Industry Stability), Pénzügyi erő (Financial Strength), és Technológiai stabilitás (Environmental Stability). 

Dimenziók leírása: 

 1. Piaci versenyképesség (CA): Ez a dimenzió a vállalat piaci helyzetét és versenyelőnyeit vizsgálja, beleértve a termékminőséget, a márkaértéket, az ügyfélszolgálatot, és a piaci részesedést. 
 2. Piaci stabilitás (IS): Ez a dimenzió a piac általános stabilitását és változékonyságát méri, figyelembe véve a versenyt, a piaci növekedést, az árérzékenységet, és a keresleti ingadozásokat. 
 3. Pénzügyi erő (FS): Ez magában foglalja a vállalat pénzügyi kapacitását, mint a bevétel növekedése, a jövedelmezőség, a likviditás, és a működési hatékonyság. 
 4. Technológiai stabilitás (ES): Ez a dimenzió a vállalat környezeti és technológiai tényezőket értékeli, mint a technológiai változások gyorsasága, az ökológiai kihívások, és a jogszabályi környezet. 

Stratégiai ajánlások

A SPACE mátrix segítségével a vállalatok megállapíthatják, melyik kvadránsba esnek ezeknek a dimenzióknak a kombinációja alapján, és ennek megfelelően választhatják ki a legmegfelelőbb stratégiai irányt. Az eredmény kvadránsok az agresszív, konzervatív, defenzív és versengő stratégiákat különböztetik meg: 

 • Agresszív stratégiák: Alkalmazandók, ha a vállalat erős pénzügyi helyzetben van, de a piac instabil. Ezek a stratégiák a növekedésre és piaci terjeszkedésre összpontosítanak. 
 • Konzervatív stratégiák: Javasoltak, ha a vállalat stabil iparági környezetben működik, de pénzügyileg nem annyira erős. Itt a hangsúly a fokozatos növekedésen és a stabil piaci részesedés megtartásán van. 
 • Defenzív stratégiák: Ezek a stratégiák szükségesek, ha a vállalat gyenge pénzügyi és piaci pozícióban van. Céljuk a vállalat stabilizálása és a veszteségek minimalizálása. 
 • Versengő stratégiák: Alkalmazhatók, ha a vállalat pénzügyileg erős, de a piaci környezet instabil. Ezek a stratégiák a piaci pozíciók megerősítésére és az új lehetőségek kiaknázására irányulnak. 

A SPACE mátrix így egy átfogó keretet nyújt a vállalatok számára, hogy holisztikus megközelítéssel értékeljék stratégiai pozíciójukat és hatékonyan reagáljanak a külső és belső környezet változásaira. 

BCG Mátrix (Boston Consulting Group Matrix) 

A BCG mátrix, amelyet a Boston Consulting Group dolgozott ki az 1970-es évek elején, egy széles körben alkalmazott stratégiai eszköz, amely segít a vállalatoknak megérteni a különböző üzleti egységeik piaci pozícióját és növekedési potenciálját. A modell négy kvadránsba sorolja a termékportfólió elemeit, alapján azok piaci növekedési rátájára és piaci részesedésére, így segítve a vezetőket a forrásallokáció és a stratégiai döntéshozatal terén. 

A négy kvadráns: 

Kérdőjelek (Question Marks): Ezek az üzleti egységek magas növekedési potenciállal rendelkeznek, de alacsony piaci részesedéssel bírnak. A kérdés az, hogy a vállalat befektet-e további erőforrásokat ezekbe a termékekbe a piaci pozíció megerősítése érdekében, vagy más területekre koncentrál. 

Csillagok (Stars): Ezek az egységek magas növekedési rátával és magas piaci részesedéssel rendelkeznek. A csillagokat tovább kell fejleszteni és támogatni, mivel hosszú távon ezek válhatnak a vállalat legprofitábilisabb részeivé. 

Fejőstehenek (Cash Cows): Alacsony növekedési potenciállal, de magas piaci részesedéssel bírnak. Ezek az egységek jelentős cash flow-t generálnak, amelyet a vállalat más területeinek támogatására használhat fel. 

Döglött kutyák (Dogs): Ezek az üzleti egységek alacsony növekedési potenciállal és alacsony piaci részesedéssel rendelkeznek. Gyakran érdemes megfontolni ezeknek a termékeknek a kivezetését vagy a források más termékekbe való átirányítását. 

Stratégiai ajánlások

A BCG mátrix segítségével a vállalatok képesek meghatározni, hogy mely termékek igényelnek több befektetést, melyek fenntartását kell prioritizálni a jelenlegi jövedelmezőség fenntartása érdekében, és melyeket kellene esetleg feladni vagy restrukturálni. Az egyes kvadránsokhoz tartozó stratégiai lépések segítik a vállalatokat abban, hogy optimalizálják portfóliójukat és maximális szinten hasznosítsák a piaci lehetőségeket. 

A BCG mátrix tehát egy értékes eszköz a stratégiai tervezésben, amely támogatja a döntéshozatalt azáltal, hogy világosan mutatja a különböző üzleti egységek teljesítményét és piaci pozícióját, ezzel elősegítve a hatékony forrásallokációt a vállalaton belül. 

CPM Mátrix (Competitive Profile Matrix)

A CPM, vagy Competitive Profile Matrix, egy stratégiai elemzési eszköz, amelyet a vállalatok a versenytársak összehasonlító értékelésére használnak. Ez a módszer lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy objektív módon értékeljék saját pozíciójukat a piacon a versenytársakhoz képest. A CPM mátrix kiemelkedően hasznos abban, hogy tisztán látjuk, mely területeken áll erősen a vállalat, és hol van szükség fejlesztésre vagy stratégiai átrendezésre. 

Működési Módja

A CPM mátrix létrehozásakor a vállalat és legfőbb versenytársai kerülnek összehasonlításra különböző kritikus sikerfaktorok alapján. Ezek a faktorok általában az alábbiakat tartalmazzák: 

 1. Piaci részesedés 
 2. Termékminőség 
 3. Ügyfélszolgálat 
 4. Pénzügyi stabilitás 
 5. Globális jelenlét 
 6. Gyártási képességek 
 7. Kutatás-fejlesztési tevékenység 
 8. Innovációs képesség 

Értékelési Folyamat

Minden kritikus sikerfaktorhoz pontszámokat rendelnek, általában 1-től 4-ig terjedő skálán, ahol a magasabb pontszámok jobb teljesítményt jelentenek. A pontok hozzáadásával összehasonlítják a vállalatokat, így egyértelművé válik, hogy mely területeken van szükség javításra, és melyek azok, ahol a vállalat jól teljesít. 

Stratégiai Következtetések

A CPM mátrix alapján a vállalatok képesek olyan stratégiákat kidolgozni, amelyek javítják piaci helyzetüket és versenyelőnyüket. Ha például egy vállalat alacsony pontszámot kap az innovációs képesség terén, de a versenytársai magas pontszámokkal rendelkeznek ezen a téren, akkor a vállalat dönthet úgy, hogy növeli a kutatás-fejlesztési költségvetését, vagy befektet új technológiákba. 

A CPM mátrix tehát egy kiváló eszköz a stratégiai tervezéshez, mivel átfogó képet ad a vállalat versenyképességéről és segít meghatározni azokat a területeket, ahol fejlesztésekre van szükség a versenyelőny megszerzése vagy megtartása érdekében. 

Mikor melyiket válasszam? 

A stratégiai tervezési eszközök, mint az IE mátrix, GSM, TOWS, SPACE, BCG és CPM, a vállalatok számára segítenek, hogy megalapozott, információkon alapuló döntéseket hozhassanak a versenyképes és gyorsan változó üzleti környezetben. Ezek a modellek segítenek a vállalatoknak felmérni jelenlegi helyzetüket, kiértékelni erősségeiket és gyengeségeiket, valamint megérteni a piaci lehetőségeket és kihívásokat. Mégis mikor kell melyiket alkalmazzam?

 • Az IE mátrix segíti a vállalatokat abban, hogy értékeljék belső és külső tényezőiket, támogatva a stratégiai irányok meghatározását. 
 • A GSM lehetőséget ad a vállalatoknak, hogy stratégiai válaszokat dolgozzanak ki piaci helyzetük alapján. 
 • A TOWS mátrix kiemeli, hogyan használhatók fel a vállalat erősségei a lehetőségek kiaknázására, illetve hogyan védekezhetnek a fenyegetésekkel szemben. 
 • A SPACE mátrix segít a vállalatoknak a stratégiai pozíciójuk tisztázásában, irányítva őket az optimális stratégiai lépések felé. 
 • A BCG mátrix kulcsfontosságú a termékportfólió értékelésében, segítve a vállalatokat az erőforrások hatékony allokációjában. 
 • Végül a CPM biztosítja, hogy a vállalatok reális képet kapjanak versenyhelyzetükről, és meghatározó lépéseket tegyenek a piaci pozíciójuk erősítése érdekében. 

Mindegyik eszköz más aspektusból nyújt betekintést a stratégia kiválasztásához, és ha kombinálva használják őket, a vállalatok képesek lesznek a piaci változásokra proaktívan reagálni, előnyt kovácsolni a kihívásokból, és folyamatosan javítani teljesítményüket. A stratégiai tervezés nem egyszerű feladat, de a megfelelő eszközök birtokában a vállalatok jelentősen növelhetik sikerük esélyeit a globális piacon.