Skip to content

Az IFE és EFE mátrixok bemeneti adatai 

Az előző bejegyzésünkben bemutattuk az Internal Factor Evaluation (IFE) és az External Factor Evaluation (EFE) mátrixokat, melyek segítségével a külső környezet vállalatra gyakorolt hatását és a vállalkozásunk belső erősségeit és gyengeségeit vizsgálhatjuk. Ezek a módszerek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy objektíven felmérjék erőforrásaikat és a piaci környezetet, így hatékonyabban alkalmazkodva a dinamikusan változó üzleti feltételekhez. Célunk, hogy bemutassuk, honnan származnak az IFE és EFE mátrixok bemeneti adatai, és hogyan integrálhatók ezek a stratégia tervezési folyamatába, kiemelve a kapcsolódó elemzési módszereket, mint a SWOT, PESTEL és Porter öt erő modelljének szerepét. 

SWOT Analízis

A SWOT analízist szinte mindenki ismeri, mint a belső erősségek és gyengeségek, valamint a külső lehetőségek és fenyegetések feltárásának módszerét, kulcsfontosságú bemeneti forrás az IFE és EFE mátrixok előkészítésében. A SWOT segítségével a vállalatok képesek azonosítani azokat a kulcsfontosságú tényezőket, melyek meghatározóak lehetnek a jövőbeli stratégiai irányok kialakítása során. 

Porter-5 Elemzés

A Porter-5 elemzés, amelyet Michael E. Porter dolgozott ki, alapvető eszköz a vállalati stratégiai kialakításában, amely eszköz segít megérteni az adott iparág versenystruktúráját. Az elemzés öt alapvető erőt különböztet meg, amelyek jelentős hatással vannak egy iparág versenyképességére és nyereségességére: 

 1. Iparági versenytársak közötti rivalizálás: Az iparágban működő vállalatok közötti verseny intenzitása, amely befolyásolja az árakat, a marketing stratégiákat és az új termékek bevezetését. 
 2. Új belépők fenyegetése: Az új vállalatok piacra lépésének nehézsége. Magas belépési korlátok, mint például jelentős kezdeti beruházások és szabályozások, csökkenthetik az új versenytársak számát. 
 3. Helyettesítő termékek fenyegetése: Az azonos szükségleteket kielégítő alternatív termékek vagy szolgáltatások elérhetősége, amelyek potenciálisan csökkenthetik az iparág vállalatainak piaci részesedését. 
 4. Beszállítók alkupozíciója: A beszállítók képessége arra, hogy befolyásolják az iparág vállalatait azáltal, hogy emelik az árakat vagy csökkentik a termék minőségét. 
 5. Vásárlók alkupozíciója: A vevők képessége arra, hogy nyomást gyakoroljanak az árakra, jobb minőséget követeljenek, vagy más szállítók között válogassanak. 

Ez az elemzés kritikus információkat szolgáltat a stratégiai tervezéshez, mivel lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy felkészüljenek a verseny kihívásaira, és kiaknázzák azokat a területeket, ahol javíthatnak versenyelőnyükön. 

PESTEL Elemzés

A PESTEL elemzés egy makro-környezeti vizsgálati keretrendszer, amely segít a vállalatoknak megérteni a külső környezeti tényezők hatását üzleti tevékenységükre. Ez az elemzés a következő dimenziók mentén vizsgálja a vállalat makro-környezetét: 

 • P: political – Politikai tényezők: Kormányzati politikák és törvények, mint adózás, kereskedelem szabályozása, munkaügyi törvények, amelyek befolyásolhatják a vállalat működését és profitabilitását. 
 • E: economical Gazdasági tényezők: Gazdasági feltételek, mint az infláció, kamatlábak, gazdasági növekedés, munkanélküliség szintje, amelyek hatással vannak a vásárlóerőre és a vállalati költségekre. 
 • S: social Szociális tényezők: A társadalom demográfiai jellemzői, kulturális tendenciák, népesség növekedése, amelyek befolyásolják a piaci igényeket és a fogyasztói magatartást. 
 • T: technologicalTechnológiai tényezők: Technológiai fejlődés, innovációk, kutatás és fejlesztés, amelyek lehetőségeket teremtenek új termékek és folyamatok fejlesztésére. 
 • E: ecologicalÖkológiai tényezők: Környezeti kérdések, mint klímaváltozás, erőforrások fenntarthatósága, környezetvédelmi szabályozások, amelyek befolyásolhatják a vállalat működését és költségeit. 
 • L: legal Jogi tényezők: Az iparágra vonatkozó jogi előírások és szabályozások, mint szabadalmak, szerzői jogok, fogyasztóvédelem, amelyek szintén befolyásolják a vállalati stratégiákat. 

A PESTEL elemzés segítségével a vállalatok felmérhetik a makro-környezeti kockázatokat és lehetőségeket, így informált döntéseket hozhatnak a stratégiai tervezés során. 

Összekötés az IFE és EFE mátrixokkal

A SWOT, PESTEL és Porter-5 elemzések által nyújtott adatok bementi források az IFE és EFE mátrixok kialakításához. Az IFE mátrix a belső tényezők, míg az EFE a külső környezeti tényezők részletes értékelését teszi lehetővé. Ez a strukturált megközelítés segíti a vállalatokat abban, hogy reális képet kapjanak erősségeikről és gyengeségeikről, valamint a piaci lehetőségekről és kihívásokról. Az IFE és EFE mátrixok létrehozása során a SWOT analízis által azonosított belső erősségek és gyengeségek, valamint a PESTEL és Porter analízisek során feltárt külső lehetőségek és fenyegetések kerülnek részletes kvantitatív értékelésre. A mátrix megfelelő elkészítésével a vállalatok képesek lesznek pontosan mérlegelni az egyes tényezők súlyát és hatását üzleti stratégiájukra, ami elengedhetetlen a hatékony stratégiai tervezéshez. 

Gyakorlatban az IFE és EFE mátrixok használata lehetővé teszi, hogy a vállalatok strukturált és mérhető módon elemezzék és értékeljék azokat a kritikus belső és külső tényezőket, amelyek meghatározhatják sikerüket a piacon. Az IFE és EFE elemzések eredményei alapján a vállalatok képesek olyan stratégiákat választani, amelyek proaktívan kihasználják a rendelkezésre álló lehetőségeket, miközben hatékonyan kezelik a potenciális kockázatokat és fenyegetéseket.